Jak szukać pracy          

Jak szybko znaleźć pracę? Poradnik jak skutecznie szukać pracy

Jak szukać pracy

Praca

Jak znaleźć pracę?

Nowo zatrudniony pracownik nie zawsze jest tym, który potrafi lepiej od innych, odrzuconych kandydatów wykonywać określoną pracę. Bardzo często okazuje się nim kandydat, który najlepiej potrafił „sprzedać się” pracodawcy podczas rekrutacji. Korzystając z Praca5.pl dowiesz się, jak szybko znaleźć odpowiednią pracę.

Skoro na większość ciekawych ofert zatrudnienia odpowiada zazwyczaj wielu dobrych kandydatów, a w dodatku bardzo często informacje o wolnych stanowiskach rozchodzą się jedynie za pomocą poczty pantoflowej, to osoby poszukujące pracy muszą wykazywać się inwencją i być dobrze przygotowane, jeśli chcą znaleźć pracę (i płacę) odpowiadającą ich oczekiwaniom.Zanim zaczniemy odpowiadać na wybrane oferty lub wysyłać nasze aplikacje „w ciemno” do konkretnych firm, w których chcielibyśmy pracować, bądź też prosić naszych przyjaciół, znajomych i rodzinę o pomoc w znalezieniu posady, zastanówmy się nad kilkoma sprawami. W zasadzie powinniśmy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania nawet zanim jeszcze zaczniemy szukać ofert pracy. Tym sposobem zwiększymy swoje szanse na to, że praca, którą otrzymamy, będzie bardziej odpowiadać naszym zainteresowaniom i aspiracjom zawodowym.

Zastanówmy się:

  • jak określamy swoje cele krótkookresowe i długookresowe?
  • jakie są nasze mocne i słabe strony? (Związane zarówno z doświadczeniem zawodowym i wykształceniem, jak i cechami charakteru.)
  • w jakich branżach/ firmach może być wykorzystane nasze dotychczasowe doświadczenie/ wykształcenie?
  • w jakich dziedzinach chcemy się dalej rozwijać?

A kiedy już wiemy, w której firmie i jakie stanowisko pracy chcielibyśmy otrzymać:

  • czy posiadamy dostatecznie dużo informacji o tej firmie i branży, w której ona działa?
  • czy znamy konkretnych ludzi pracujących w danej firmie/ branży? Czy mogliby oni nam pomóc?


Najbardziej skuteczne metody szukania pracy

Do najbardziej skutecznych sposobów szukania zatrudnienia należą pomoc znajomych i rodziny (co jest także zgodne z obiegowymi opiniami na ten temat) oraz bezpośrednie kontaktowanie się z konkretnymi firmami, nawet jeśli ostatnio nie publikowały one interesujących nas ofert pracy. Inną skuteczną metodą (może nie ze względu na jej wysoką efektywność, lecz dlatego, że dotyczy ona większości wakatów) są ogłoszenia o pracę, które coraz częściej publikowane są wyłącznie w internecie.

O ile w dwóch pierwszych metodach szukania zatrudnienia bardziej liczy się nasza inwencja, przebojowość i kontakty personalne, o tyle w metodzie trzeciej, odpowiadaniu na ogłoszenia, najważniejsze jest doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Kiedy odpowiadamy na konkretne ogłoszenie, to nasze dopasowane do niego CV (życiorys zawodowy), a także często wymagany list motywacyjny oraz odpowiednio budowany wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej mają przekonać pracodawcę, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko.

Jeśli mamy mało czasu na znalezienie pracy, najlepiej starać się wykorzystywać wszystkie te trzy metody, a także spróbować jeszcze innego sposobu szukania posady z opisanych poniżej. Jednak należy mieć na uwadze, że jednoczesne korzystanie z więcej niż 4-5 metod szukania zatrudnienia staje się nieefektywne, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie w każdą z tych metod zaangażować się w dostatecznym stopniu.

Kontakty personalne

Nasi znajomi, przyjaciele czy rodzina mogą wskazać nam firmy, w których znajduje się wolne stanowisko pracy o interesującym nas charakterze, a co ważniejsze mogą nas polecić swoim współpracownikom lub kierownikom. W ten sposób dotrzemy do firm, które szukając nowych pracowników na początku starają się opierać na rekomendacjach swoich obecnych pracowników, a dopiero później, jeśli ten sposób okaże się nieskuteczny, zamieszczają ogłoszenia z ofertami wolnych wakatów. Nawet jeśli nasi znajomi nie obiecają aktywnie wspierać naszej kandydatury, mogą nam udzielić wielu informacji o firmie i jej kierownictwie, które pomogą nam lepiej „sprzedać się” w dokumentach aplikacyjnych lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czasem atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wyróżniającym nas spośród innych kandydatów do pracy o tych samych kwalifikacjach, może być to, że powiemy, że dobrze znamy jednego z pracowników danej firmy.Musimy zawczasu zadbać, aby wszyscy, z którymi mamy dobre relacje wiedzieli, że szukamy zajęcia określonego typu. Warto raz na jakiś czas się im przypominać, a także wysyłać swoje CV z prośbą, aby w miarę możliwości kierowali je do współpracowników i przełożonych mających wpływ na decyzje personalne w firmie.

Skuteczną metodą będzie wybór około 20 firm z interesujących nas branż i w odpowiedniej dla nas lokalizacji oraz sprawdzenie, kto ze znajomych, ich znajomych, itd… tam pracuje, a następnie próba bezpośredniego skontaktowania się z tą osobą. Wiele osób posiada teraz rozbudowane profile na portalach społecznościowych, co powinno sprawę ułatwić, gdyż stosunkowo łatwo jest w nich sprawdzić (oraz korzystając z wyszukiwarki internetowej), gdzie pracują znajomi naszych znajomych. Po ustaleniu tych informacji możemy poprosić naszych bezpośrednich znajomych o przedstawienie nas tym osobom. Najprawdopodobniej to, co będziemy w stanie uzyskać od takiego nowego kontaktu ograniczy się do informacji o wolnych wakatach w danym przedsiębiorstwie lub do kogo należy wysyłać CV. Jest to już bardzo dużo, a jeśli dodatkowo otrzymamy bezpośredni adres poczty e-mail lub numer telefonu i w miarę dokładny opis oczekiwań wobec nowego pracownika, możemy mieć bardzo dużą przewagę nad kandydatem, który wysyła swą ofertę „w ciemno” kierując ją do sekretariatu lub działu kadr.

Aby poszerzyć krąg znajomych i potencjalnych kontaktów w określonych branżach warto być aktywnym w odpowiednich grupach, forach i listach dyskusyjnych w internecie (oczywiście pod własnym nazwiskiem). Pamiętajmy jednak, że nasze zamieszczane tam wypowiedzi mogą kiedyś zostać przeanalizowane przez osobę decydującą o zatrudnieniu nas na określone stanowisko. Jest to oczywiście strategia długofalowa, przydatna w sytuacji, w której chcemy znaleźć pracę lepszą od obecnej – dla osoby bezrobotnej taka strategia będzie raczej zbyt czasochłonna.

Warto także brać udział w branżowych konferencjach i seminariach, podczas których można nawiązać kontakt z ludźmi z interesujących nas firm i branż. Jest szansa, że możemy wtedy dowiedzieć się o nowo tworzonych miejscach pracy w szybko rozwijających się firmach, czyli kiedy stosunkowo łatwo jest przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę. Poza tym podczas konferencji można zdobyć aktualną wiedzę o najnowszych wydarzeniach w danej branży, a to zwiększa naszą wartość na rynku pracy. Czasem także można spotkać tam osobę, która ma duży wpływ na decyzje personalne w swojej instytucji, warto wtedy próbować zadać tej osobie jakieś pytanie, w którym bardziej damy rozmówcy odczuć, że posiadamy wiedzę o jego firmie i branży, niż chcemy na nim wymusić rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli ta osoba wręczy nam wizytówkę lub pozostawi inny kontakt, możemy kiedy indziej zapytać, czy pojawiły się w jej firmie wakaty i czy możemy podesłać tej osobie nasze dokumenty aplikacyjne.

Bezpośrednie kontakty z wybranymi firmami

Ta metoda poszukiwania zatrudnienia sprowadza się do wysyłania CV i listów motywacyjnych do firm, w których chcielibyśmy pracować, ale niestety nikogo tam nie znamy. Jest to sposób szczególnie godny polecenia absolwentom, ludziom młodym, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i nie mają jeszcze jasno sprecyzowanego profilu zawodowego. Firmy, nawet jeśli w danej chwili nie prowadzą rekrutacji, mogą w przyszłości potrzebować młodych pracowników, których będą chciały kształtować według swoich potrzeb. Zanim zamieszczą ogłoszenie z ofertą pracy lub zlecą szukanie personelu wyspecjalizowanym w tym agencjom, sprawdzą własną bazę CV. Ponadto kandydaci wychodzący z własną inicjatywą są postrzegani jako bardziej przedsiębiorczy od osób, które ograniczają się do odpowiadania na standardowe ogłoszenia o pracę. Gdy kwalifikacje kandydatów do pracy są równorzędne, ten czynnik może odgrywać znaczącą rolę w procesie rekrutacji.

Jeśli nie znamy w danej firmie nikogo i nie udało się nam nawiązać osobistego kontaktu z kimkolwiek tam pracującym, należy zadzwonić do działu personalnego i poprosić adres e-mail, na który możemy wysłać nasze CV i list motywacyjny. W przypadku zawodów produkcyjnych, fizycznych lub związanych z prostymi usługami zazwyczaj wystarczy samo CV, choć i wtedy dobrze napisany list motywacyjny powinien zwiększyć nasze szanse. Choć firmy coraz częściej umieszczają na swoich stronach internetowych kontakt do działu personalnego, to bezpośrednia rozmowa telefoniczna z pracownikiem tego działu lub z kimś z kierownictwa firmy pokaże, że jesteśmy aktywni i nawet może od razu zaowocować umówieniem się na rozmowę kwalifikacyjną.

Firm szukamy korzystając z internetowych baz firm, książek telefonicznych lub w branżowych publikacjach. Jeśli firma posiada swoją stronę internetową, szukamy na niej przede wszystkim zakładki „kariera” lub podobnie brzmiącej, gdzie można przeczytać o tym, kogo firma w danej chwili poszukuje oraz w jaki sposób należy się z firmą kontaktować.

Ta metoda szukania pracy wymaga cierpliwości – firmy dopiero po dłuższym czasie mogą się zainteresować naszym CV, które długo już znajdowało się w bazie kandydatów. Dlatego też należy kontaktować się w ten sposób z możliwie jak największą liczbą przedsiębiorstw. Z drugiej strony, jeśli firma nie jest szczególnie dobrze znana, to jest spora szansa, że niewiele innych osób szukających zatrudnienia zdecydowało się wysłać tam swoje dokumenty aplikacyjne.

Oferty pracy – ogłoszenia

To najbardziej popularna forma poszukiwania pracy i pracowników, dlatego też nie należy się dziwić, że w kraju o wciąż wysokiej stopie bezrobocia na jedną ofertę zatrudnienia może zostać wysłanych kilkaset i więcej odpowiedzi. Oczywiście zazwyczaj tylko część kandydatów odpowiada wymaganiom stawianym w każdej z ofert pracy, lecz w dalszym ciągu pracodawcy bardzo często mogą wybierać spośród wielu osób o zbliżonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przesyłane dokumenty aplikacyjne każdorazowo stanowiły dokładną odpowiedź na oczekiwania pracodawców. Na stronie Praca5.pl szczegółowo opisujemy, jak „czytać” oferty pracy, jak pisać CV i listy motywacyjne oraz w jaki sposób budować wizerunek podczas rozmów kwalifikacyjnych. Im ciekawszego, bardziej ambitnego wyzwania zawodowego szukasz, tym w większym stopniu Twoje dokumenty aplikacyjne muszą się pozytywnie wyróżniać spośród ofert innych kandydatów.


Inne metody szukania możliwości zatrudnienia

Biura i agencje pośrednictwa pracy

Agencje doradztwa personalnego często wyręczają firmy w początkowych etapach rekrutacji. Większość agencji posiada swoje strony www z ofertami pracy. Coraz częściej agencje umożliwiają nam za pośrednictwem internetu utworzenie własnego profilu zawodowego i zapisanie naszego życiorysu w bazie CV. Umieszczanie CV w bazach agencji doradztwa personalnego będzie najbardziej skuteczne w przypadku osób posiadających już dorobek zawodowy i mających jasno określone oczekiwania wobec ich dalszej kariery.

Nie liczmy na to, że agencja specjalnie dla nas będzie szukać odpowiadającej nam pracy, lecz jeśli nasz profil zawodowy będzie odpowiadać wymaganiom pracodawcy, czyli faktycznego klienta agencji, mamy wtedy szansę zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W innym przypadku, gdy w danej chwili agencja nie posiada odpowiednich ofert, nasze CV trafi do komputerowej bazy kandydatów i zapewne dopiero po dłuższym czasie, najczęściej wtedy, gdy mamy już jakąś pracę, pracownik agencji zadzwoni do nas z pytaniem, czy nasza oferta jest wciąż aktualna i czy jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w rekrutacji na określone stanowisko.

Trzeba także wziąć pod uwagę, że niektóre agencje doradztwa personalnego specjalizują się w obsłudze pracodawców tylko z określonych branż. Nie należy ich także mylić z agencjami pracy tymczasowej, które zwykle oferują co najwyżej kilkumiesięczne okresy zatrudnienia, najczęściej na zastępstwo lub w ramach obsługi np. przedświątecznego szczytu handlowego w dużych sklepach.

Wystrzegajmy się agencji pośrednictwa zawodowego, które wymagają od kandydatów uiszczania opłat – jest to w Polsce niezgodne z prawem, a najczęściej dotyczy nieuczciwych agencji rzekomo pomagających w znalezieniu pracy za granicą. W przypadku agencji pośrednictwa pracy za granicą każdorazowo powinniśmy sprawdzać, czy agencja posiada certyfikat o wpisaniu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy. Na ogłoszenia z ofertami zatrudnienia za granicą, w których widnieje jedynie numer telefonu komórkowego lub adres e-mail zarejestrowany w publicznie dostępnej domenie (np. xyz@onet.pl) i brakuje numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia najlepiej nie odpowiadać, ponieważ najprawdopodobniej jest to próba oszustwa.

Targi pracy i prezentacje firm

Jest to jeden ze sposobów bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Targi pracy zazwyczaj organizowane są dla absolwentów i to w tej grupie ten sposób docierania do firm najczęściej zaowocuje zatrudnieniem. Na targach można się dowiedzieć, na jakie stanowiska firmy szukają kandydatów, jakie stawiają im wymagania i jak przebiega proces rekrutacji. Jest to też miejsce, w którym możemy się dowiedzieć czegoś o branży, która nas interesuje, a o której wiemy niewiele.

Podobnym do uczestnictwa w targach pracy sposobem na bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm są mało jeszcze w Polsce popularne „dni otwarte” w przedsiębiorstwach. Odwiedziny w siedzibie firmy są nieocenionym źródłem informacji pomagającym nam w zdecydowaniu, czy rzeczywiście jesteśmy zainteresowani posadą w danej organizacji. Najprawdopodobniej też w takiej sytuacji poznamy osoby z działu personalnego, a może nawet kogoś z kierownictwa firmy, co ułatwi nam doręczenie CV do właściwych rąk.

Praca sezonowa lub praca tymczasowa albo staż wstępem do stałego zatrudnienia

Pracę sezonową lub tymczasową najłatwiej znaleźć poprzez agencje pracy tymczasowej. Pracujemy wtedy w danej firmie nie jako jej pracownik, lecz jako pracownik zatrudniony przez agencję i to od agencji pobieramy wtedy wynagrodzenie. Nie jest to najkorzystniejsza finansowo forma zatrudnienia, mamy jednak szansę wyrobić sobie kontakty, które mogą w przyszłości pomóc nam w zdobyciu stałej pracy w tej firmie jako jej regularny pracownik. O stałą pracę w przedsiębiorstwie, w którym osoba zatrudniona była uprzednio jako pracownik tymczasowy najłatwiej będzie absolwentom, którzy po ukończeniu nauki poszukują zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu. Dotychczasowe doświadczenia w danej firmie będą wtedy dużym atutem, o ile oczywiście nie pozostawiliśmy po sobie złego wrażenia.

Dla ludzi młodych, w dalszym ciągu uczących się lub świeżych absolwentów wartą rozważenia początkową formą pracy będzie kilkumiesięczny staż (niestety w dalszym ciągu bardzo często w firmach bezpłatny). W wielu międzynarodowych korporacjach prowadzących swoje biura w Polsce organizowane są cykliczne nabory na staże, które z powodu dużej ilości chętnych poprzedzane są bardzo często rekrutacją w formie konkursu polegającego np. na rozwiązaniu jakiegoś biznesowego studium przypadku (case study). Wielu ze stażystów zostaje później zatrudnionych tam na stałe. Niezależnie od tego, czy młody człowiek ostatecznie uzyska stałe zatrudnienie po ukończeniu stażu, taki staż wpisany do CV wraz z opisem obowiązków i projektów, w których brał udział, powinien spotkać się w przyszłości z zainteresowaniem potencjalnych pracodawców. Szukając stażu dla siebie warto zwracać uwagę na renomę firmy, ponieważ im bardziej jest znana i posiada większy udział w danym rynku, tym większe szanse na późniejsze zatrudnienie w innych firmach działających w tej samej branży. Absolwenci powinni jednak wystrzegać się bezpłatnych staży w firmach niedużych i mało znanych – najczęściej będą wykonywać prace pomocnicze nie ucząc się zbyt wiele przy okazji.

Urzędy pracy i uniwersyteckie biura karier

Za wiele to nam niestety w bieżącym szukaniu pracy nie pomogą. W najlepszym razie znajdziemy tam (dotyczy to bardziej biur karier) interesująco brzmiące ogłoszenie z ciekawą ofertą zatrudnienia lub dofinansowanie jakiegoś kursu zawodowego lub studiów podyplomowych (urzędy pracy). W urzędzie pracy można także otrzymać dofinansowanie w trakcie zakładania własnej działalności gospodarczej.

Zamieszczanie własnych ogłoszeń w prasie i internecie

Sposób skuteczny w przypadku osób oferujących konkretne, poszukiwane na rynku usługi wykonywane w ramach własnej działalności gospodarczej lub w szarej strefie. Jednak zdecydowanie mało skuteczny dla osób szukających pracy etatowej. W dodatku pozostawiając w ogłoszeniach swoje dane kontaktowe ryzykujemy inwazję telefonów lub e-maili z różnymi ofertami sprzedaży.
Comments are closed.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]