Jak szukać pracy          

Jak szybko znaleźć pracę? Poradnik jak skutecznie szukać pracy

Jak szukać pracy

CV – Jak pisać życiorys zawodowy

Pracodawcy podejmują decyzję, z którymi kandydatami do pracy zechcą spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej bardzo często na podstawie jedynie pobieżnego przeglądu wielu nadesłanych CV (Curriculum Vitae). Dlatego jest bardzo ważne, aby życiorys zawodowy był przejrzysty i uporządkowany, przy jednocześnie zwięzłym zawarciu możliwie dużej ilości informacji o naszych doświadczeniach zawodowych, umiejętnościach i wykształceniu.

Osobie czytającej CV powinno dawać odpowiedzi na następujące pytania:

  • jaki jest profil i cele zawodowe kandydata
  • co kandydat osiągnął w dotychczasowej pracy i jakie zgromadził doświadczenia
  • jakie umiejętności praktyczne posiada (także te miękkie, społeczne)
  • jakie ma wykształcenie oraz jakie (i jak dobrze) zna języki obce.


Zanim siądziemy do pisania życiorysu należy zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające nasz dotychczasowy staż pracy, wykształcenie, znajomość języków obcych oraz zdobyte uprawnienia lub dodatkowe kwalifikacje nabyte w ramach specjalistycznych kursów. Pomoże nam to w pisaniu wiarygodnego dokumentu i unikniemy w ten sposób pomyłek, choćby w datach zatrudnienia na różnych dotychczasowych stanowiskach bądź w nazwach szkoleń. Pamiętajmy, że na różnych etapach rekrutacji możemy zostać poproszeni o wgląd do tych dokumentów. Rekruterzy mogą także skontaktować się z naszymi byłymi pracodawcami w celu potwierdzenia faktów wymienionych w życiorysie…

CV musi być przejrzyste, a więc podzielone na części, w których wymienia się dane kontaktowe, doświadczenia zawodowe, wykształcenie, dodatkową działalność pozazawodową, umiejętności (np. zakres obsługi komputera lub prawo jazdy), znajomość języków obcych, zainteresowania. W przypadku osób ze sporym bagażem doświadczeń zawodowych Curriculum Vitae bez problemu może składać się z więcej niż jednej strony.

Życiorys zawodowy warto każdorazowo dostosowywać do każdej z ofert zatrudnienia z osobna, czyli uwypuklać te elementy wykształcenia, szkolenia, nabyte umiejętności praktyczne oraz wykonywane wcześniej obowiązki zawodowe, które najbardziej odpowiadają wymaganiom tej oferty, na jaką w danej chwili odpowiadamy.

Wykonując kolejne przeróbki wykorzystywanego od dawna CV warto co jakiś czas robić jego kopię i zapisywać jako nowy plik, aby data utworzenia tego dokumentu, jak i liczba poprawek (co łatwo sprawdzić we właściwościach dokumentu) wskazywały, że jest nowo napisany. Najlepiej każdorazowo po dokonaniu poprawek zapisywać życiorys jako plik PDF bez możliwości edycji i w takiej formie przesyłać go potencjalnemu pracodawcy.

Starajmy się używać odpowiednich słów – kluczy. W wielu ogłoszeniach o pracę dotyczących podobnych stanowisk pojawiają się takie same słowa i zwroty. Możemy zacząć używać ich w CV, np. opisując umiejętności lub dotychczasowe obowiązki zawodowe, co zwiększy szansę, że w przyszłości, jeśli nasz życiorys zawodowy został dodany do jakiejś bazy CV, zostaniemy wybrani i zaproszeni także na spotkanie w sprawie innej, być może ciekawszej oferty zatrudnienia.

Jeżeli nie chcemy eksperymentować i tworzyć niekonwencjonalnego dokumentu aplikacyjnego, najlepiej aby życiorys został napisany na białym tle w formacie A4 standardową czcionką wielkości 10-12 pkt w kolorze czarnym. Warto wymieniać najważniejsze szczegóły związane ze stażem zawodowym, wykształceniem czy umiejętnościami w formie punktów – będzie to bardziej czytelne i stworzy wrażenie większego uporządkowania dokumentu. Jeśli wraz z życiorysem wysyłamy inne dokumenty, np. list motywacyjny, zadbajmy, aby były pisane taką samą czcionką.

Warto jest wytłuścić pogrubioną czcionką nazwy firm i stanowiska pracy, jak i inne najważniejsze informacje. Przyciągnie to wzrok rekrutera, który od razu zwróci uwagę na najważniejsze fakty w naszym Curriculum Vitae.

Nie warto bardzo koloryzować i dodawać sobie w życiorysie umiejętności, których nie mamy lub lat stażu zawodowego, których nie przepracowaliśmy. Jeśli już, róbmy to z umiarem i w taki sposób, byśmy potrafili zadowalająco odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości rekrutera podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proces rekrutacji to także gra, w której obydwie strony starają się coś ukryć lub ubarwić…

Elementy najczęściej stosowanego CV chronologicznego

Tytuł – nie warto już tego dokumentu opatrywać nagłówkiem „Curriculum Vitae” – zamiast tego trzeba wpisać własne imię i nazwisko najlepiej wytłuszczoną czcionką na samej górze pośrodku kartki. Natomiast sama nazwa pliku wysyłanego drogą elektroniczną oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać również skrót CV, a często także i numer referencyjny oferty pracy, jeśli zostało to wskazane w ogłoszeniu.

Dane osobowe – poniżej nagłówka, z lewej strony lub bezpośrednio pod nagłówkiem pośrodku; w kolejności: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (najlepiej nr komórki, pod którą jesteśmy dostępni przez cały dzień), adres poczty e-mail (oczywiście najlepiej, aby składał się z imienia i nazwiska oraz założony został w domenie, która brzmi dostatecznie poważnie, np. jan.kowalski@onet.pl lub jkowalski@gmail.com). Nie trzeba i nie warto podawać w CV swój stan cywilny.

Zdjęcie – z prawej strony dokumentu, na wysokości danych osobowych; warto, aby twarz zwrócona była w stronę środka dokumentu, a nie w stronę prawego marginesu. Choć nie musi być do zdjęcie legitymacyjne, to zdecydowanie unikamy zdjęć z plaży, imprezy towarzyskiej lub w odzieży sportowej… Warto też wypracować na zdjęciu przyjazny, lekki uśmiech.

Wykształcenie – data rozpoczęcia i ukończenia nauki, kierunek lub specjalizacja, wydział lub typ szkoły, nazwa uczelni/ szkoły. W przypadku osób z wykształceniem wyższym nie ma sensu podawać szkoły średniej, chyba, że była to szkoła profilowana. Na podobnej zasadzie osoby z wykształceniem średnim lub zawodowym nie muszą wpisywać do życiorysu zawodowego szkoły podstawowej. Osoby starające się o pierwszą pracę mogą także wpisać temat pracy magisterskiej, licencjackiej, etc., jeśli jej tematyka wiąże się z rodzajem pracy, o jaką się ubiegają. Jeśli rodzaj wykształcenia, które posiadamy niekoniecznie wiąże się z zawodem, który wykonywaliśmy lub chcemy wykonywać, rubrykę „Wykształcenie” można umieścić poniżej „Doświadczenia zawodowego”.

Doświadczenie zawodowe – miesiąc, rok rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, nazwa stanowiska, nazwa przedsiębiorstwa/ instytucji, najważniejsze zadania na stanowisku. Warto także dodać wybrane osiągnięcia, najważniejsze zrealizowane projekty itp. Jeśli w poprzednich miejscach pracy zebraliśmy bardzo wiele zróżnicowanych doświadczeń zawodowych, wpisujmy tylko te, które w najlepszy sposób odpowiadają charakterowi pracy, którą w danej chwili chcemy otrzymać.

Curriculum Vitae musi jednoznacznie wskazywać, jak długo przepracowaliśmy na określonych stanowiskach pracy. Unikajmy pokazywania przerw w życiorysie zawodowym. Jeśli zdarzały się nam dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia i nie jesteśmy w stanie w tym czasie wykazać się inną aktywnością (np. studiami, udziałem w szkoleniach przekwalifikujących, dłuższym pobytem za granicą), być może lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie życiorysu funkcjonalnego lub behawioralnego lub behawioralnego zamiast chronologicznego podawania okresów zatrudnienia w kolejnych firmach.

Działalność dodatkowa, organizacje, praktyki studenckie, wolontariat, etc. – jak powyżej. Oczywiście ta rubryka powinna znaleźć się jedynie w dokumentach aplikacyjnych osób, które mogą wpisać coś dostatecznie interesującego. Inaczej nie warto jej zamieszczać. Element życiorysu szczególnie istotny w przypadku osób szukających pierwszej pracy, w którym można uzasadnić, że kandydat nabył już trochę umiejętności praktycznych, posiada odpowiednie cechy osobowości lub zainteresowania przydatne w wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych.

Punkty związane z wykształceniem, doświadczeniami zawodowymi oraz działalnością dodatkową wymieniamy od najmniej odległego w czasie do najstarszego, tak, aby to, co robiliśmy ostatnio znajdowało się na samej górze każdej z części CV.

Języki obce – podajemy jakie znamy języki (na górze te, które znamy najlepiej) oraz jak dobrze posługujemy się nimi w mowie, piśmie i czytaniu. Jeśli posiadamy któryś z powszechnie uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość danego języka na określonym poziomie, wystarczy, że podamy dokładną nazwę tego certyfikatu i datę jego uzyskania.

Umiejętności – np. obsługa określonych programów komputerowych, prawo jazdy, konkretne uprawnienia i certyfikaty czy własne hobby realizowane na półprofesjonalnym lub profesjonalnym poziomie. Szczególnie warto wymieniać i opisywać szerzej te umiejętności, które w największym stopniu wiążą się z rodzajem pracy, którą chcemy zdobyć.

Zainteresowania – pozwalają wyrobić pełniejszy obraz kandydata nie tylko jako potencjalnego pracownika. Nie muszą być to zainteresowania szczególnie rzadkie lub wyjątkowo niekonwencjonalne, ważne, aby były opisane dostatecznie szczegółowo, by mówiły możliwie dużo o człowieku. Dlatego unikajmy ogólnikowych opisów typu „film”, a zamiast tego np. „kino włoskie lat 60.” albo zamiast „sport” podajmy konkretną dyscyplinę. Oczywiście zupełnie bez sensu jest wymyślać jakieś hobby na siłę.

Jeśli choćby tylko od czasu do czasu uprawiamy jakiś sport, koniecznie o tym wspomnijmy. Wśród ludzi z branży doradztwa personalnego panuje opinia, że osoby zaangażowane w aktywność sportową są bardziej odporne i zdeterminowane do osiągnięcia zamierzonego celu oraz lepiej radzą sobie z presją czasu i stresem. Ponadto w wielu firmach może być przydatny rozwijany w różnych dyscyplinach sportowych duch gry zespołowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – warto ją automatycznie umieszczać na końcu CV, nawet jeśli nie byliśmy o to proszeni w ogłoszeniu o pracę. Czasem w ofertach pracy widnieje konkretny wzór zgody z nazwą firmy, należy to po prostu przekopiować uważając, by przy ponownym wykorzystaniu tego samego pliku nie wysłać go z klauzulą zawierającą nazwę innego przedsiębiorstwa. Standardowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji brzmi następująco: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Nawet jeśli wysyłamy CV drogą elektroniczną, warto je podpisać imieniem i nazwiskiem tuż pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Niektórzy specjaliści ds. rekrutacji zalecają, aby tuż pod nagłówkiem CV i sekcją z danymi osobowymi umieścić podsumowanie, syntetyczny opis profilu kandydata do pracy. Może to być nawet jedno zdanie, w którym bardzo zwięźle i najlepiej hasłowo przedstawiamy najważniejsze elementy doświadczenia zawodowego, umiejętności praktyczne, uprawnienia i cechy osobowości. Można to podsumowanie nieco rozszerzyć i przedstawić w punktach, np. Profil zawodowy; Cel zawodowy oraz Lista kluczowych kwalifikacji. Pamiętajmy, aby ten opis jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom pracodawcy zawartym w ofercie pracy i był spójny z listem motywacyjnym, jeśli również wysyłamy go w odpowiedzi na ofertę pracy.

Comments are closed.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]