Jak szukać pracy          

Jak szybko znaleźć pracę? Poradnik jak skutecznie szukać pracy

Jak szukać pracy

Zatrudnienie poprzez agencje pośrednictwa pracy za granicą

Osoby, które z różnych przyczyn, np. z powodu uniemożliwiającej odpowiedź na zagraniczną ofertę zatrudnienia bariery językowej, obawiają się samodzielnego poszukiwania pracy za granicą, mogą skorzystać z usług wyspecjalizowanych agencji pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Zgłoszenie się do wiarygodnej agencji bywa szczególnie korzystne w przypadku nisko wykwalifikowanych osób, które na dodatek słabo lub zgoła wcale znają język danego kraju, a szukając swojej pierwszej posady poza granicami Polski nie chcą w tym celu jechać „w ciemno” i dopiero tam szukać możliwości zatrudnienia.

Zdecydowana większość agencji pośrednictwa pracy za granicą posiada swoje strony internetowe, na których zamieszcza aktualne oferty, jak i umożliwia rejestrację szczegółowego CV przez internet. Ponadto agencje te często zamieszczają ogłoszenia w najbardziej poczytnych gazetach i portalach internetowych poświęconych pracy. Szukając zatrudnienia warto się rejestrować (to nie powinno nic kosztować) w możliwie wielu agencjach, ponieważ nawet jeśli w chwili obecnej nie posiadają one interesujących nas ofert, to w przyszłości prowadząc nabory dla zagranicznych pracodawców ich pracownicy przejrzą prowadzone przez te agencje bazy CV.

Na co zwracać uwagę szukając zatrudnienia poprzez agencje pośrednictwa pracy za granicą

 • Należy upewnić się, czy dana agencja jest w ogóle zarejestrowana jako firma prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa pracy za granicą. Można to sprawdzić na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Pamiętajmy, że agencje nie wpisane do tego rejestru działają niezgodnie z prawem (niestety, obecność konkretnej agencji w tym rejestrze nie stanowi dowodu, że wszelkie jej praktyki wobec kandydatów do pracy za granicą są legalne). Ponadto warto sprawdzić (w ewidencji działalności gospodarczej lub na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego) jak długo dana agencja funkcjonuje na rynku. Bądźmy szczególnie ostrożni, jeśli dana agencja została zarejestrowana niedawno i nie jesteśmy w stanie niczego dowiedzieć się o jej dotychczasowych dokonaniach. Jeśli szukamy zatrudnienia poprzez zagraniczną agencję, należy sprawdzić, czy widnieje ona w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez administrację kraju, w którym chcemy pracować.
 • Upewnienie się, czy dana agencja działa jako zarejestrowana firma nie wystarczy, aby automatycznie zdobyła ona nasze zaufanie. Istnieją przykłady agencji pośrednictwa pracy za granicą, które jako zarejestrowane firmy widniejące w rejestrze agencji zatrudnienia niestety stosują praktyki na pograniczu prawa lub wręcz oszukują kandydatów np. pobierając od nich niedozwolone opłaty. Dlatego też należy samodzielnie postarać się ustalić, jak dana agencja w przeszłości rekrutowała polskich pracowników dla zagranicznych pracodawców. Obecnie najlepszym niezależnym źródłem informacji na ten temat będą fora internetowe – jeśli większość informacji, które znajdziemy w internecie na temat danej agencji będzie negatywnych, lepiej zastanowić się, czy nie zrezygnować z jej pośrednictwa w znalezieniu zatrudnienia. Będąc w danej agencji i starając się o posadę u konkretnego zagranicznego pracodawcy poprośmy pracownika agencji o pokazanie, czy ta agencja posiada umowę z danym przedsiębiorstwem.
 • Przeglądając zamieszczane przez agencje ogłoszenia należy zwracać uwagę na ich treść oraz czy są zawarte w nich numery telefonów stacjonarnych, adresy biur agencji i czy adresy poczty e-mail zarejestrowane są w domenie agencji (takiej, jak w adresie jej strony internetowej). Najbardziej „podejrzane” okazują się oferty, w których widnieje tylko numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w publicznej domenie (np. pracaUK@onet.pl), a treść samej oferty nic nie mówi o rodzaju zatrudnienia i koniecznych wymaganiach pracodawcy.

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy za granicą nie mają prawa przekierowywać kandydatów do innych, zagranicznych agencji zatrudnienia, lecz muszą działać bezpośrednio na rzecz zagranicznego pracodawcy.
 • Zwróćmy szczególną uwagę na opłaty pobierane przez agencje pośrednictwa pracy za granicą – agencje nie mogą pobierać opłat za pośrednictwo jako takie, są bowiem wynagradzane za to przez pracodawców rekrutujących swoich pracowników za ich pośrednictwem. Pamiętajmy, że agencje nie mają prawa pobierać od pracowników przed wyjazdem z Polski opłat za zakwaterowanie za granicą. Gdy agencja tego żąda, jest wtedy bardzo prawdopodobne, że chce w ten sposób jedynie wyłudzić pieniądze, nie oferując na miejscu za granicą jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Opłaty związane z wynajęciem pokoju/ mieszkania powinniśmy ponosić dopiero po przyjeździe na miejsce lub też, jeśli zakwaterowanie opłacone będzie przez pracodawcę, zostanie to uwzględnione w wysokości naszej pensji. W tym ostatnim przypadku należy się upewnić, że koszt lokum za granicą nie jest w ten sposób zawyżany wobec standardowych stawek za wynajem w danej okolicy.
 • Agencje mogą natomiast pobierać opłaty związane z faktycznie poniesionymi kosztami rekrutacji u zagranicznego pracodawcy, np. kosztami poniesionymi na podróż za granicę i powrót kandydata, wydawanie wizy, badania lekarskie lub tłumaczenie wymaganej dokumentacji  – ale tylko wtedy, jeśli te opłaty są uwzględnione w umowie pomiędzy pracownikiem a agencją. Szczególnie zwróćmy uwagę na koszty przejazdu, czy nie są one zawyżone, jeżeli agencja organizuje także przejazd do pracy za granicę.

W Polsce agencje pośrednictwa pracy za granicą nie mogą skierować osoby do zagranicznego pracodawcy, jeśli nie mają podpisanej umowy z pracownikiem, a także umowy z tymże pracodawcą. Sprawdźmy, czy nasza umowa z agencją nie budzi naszych wątpliwości, jak również poprośmy o okazanie umowy pomiędzy agencją a pracodawcą, do którego mamy zamiar pojechać za granicę. Wyjeżdżając zarobkowo za granicę poprzez agencję pośrednictwa nie zapomnijmy o zabraniu naszej umowy z agencją ze sobą – może się ona przydać w przypadku ewentualnych sporów, np. jeśliby warunki zatrudnienia, płacy lub zakwaterowania odbiegały o tych spisanych w umowie.

Co musi znaleźć się w umowie pomiędzy agencją pośrednictwa pracy za granicą a pracownikiem

Jeśli umowa nie zawiera wszystkich poniższych punktów oznacza to, iż jest niezgodna z polskim prawem.

 • nazwa zagranicznego pracodawcy i jego dokładny adres
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • rodzaj i warunki zatrudnienia oraz wynagradzania, ponadto przysługujące osobie kierowanej do pracy za granicą świadczenia socjalne
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pomiędzy agencją a pracownikiem (w tym także stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu pracownika za granicą w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, ponadto tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń
 • obowiązki oraz uprawnienia osoby kierowanej do pracy za granicą oraz agencji
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w danym państwie
 • opłaty pobierane przez agencję z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą (w tym na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów).

Strony mogą oczywiście umieścić w umowie dodatkowe postanowienia. Osoby poszukujące zatrudnienia za granicą poprzez polskiego pośrednika powinny sprawdzić, czy zapisy w umowie są dla nich korzystne. Szczególnie dotyczy to ustaleń związanych z koniecznością poniesienia kosztów dojazdu do zagranicznego pracodawcy właśnie u tej agencji pośrednictwa pracy za granicą.

Comments are closed.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]