Jak szukać pracy          

Jak szybko znaleźć pracę? Poradnik jak skutecznie szukać pracy

Jak szukać pracy

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap poszukiwania pracy. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną zazwyczaj oznacza, że nasze dokumenty aplikacyjne spełniają założenia pracodawcy i zostało nam tylko do „pokonania” 2-4 innych kontrkandydatów na określone stanowisko. Od rozmowy rekrutacyjnej zależy nie tylko przyjęcie do pracy, lecz także warunki, jakie pracownik uzyska/ wynegocjuje.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mamy okazję dowiedzieć się na czym dokładnie polegałaby nasza praca, często też możemy porozmawiać z potencjalnym przełożonym i przyjrzeć się siedzibie firmy.  Ułatwia nam to podjęcie decyzji, czy dalej jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem w danej firmie. Pracodawca natomiast przede wszystkim chce sprawdzić, czy posiadamy opisane w CV i liście motywacyjnym umiejętności i doświadczenia, czy rzeczywiście jesteśmy zainteresowani posadą w danej firmie na określonym stanowisku, czy mamy realistyczne wymagania płacowe oraz czy sprawiamy wrażenie, że łatwo dostosujemy się do zespołu współpracowników.

W zależności od wielkości firmy, sposobu, w jaki zazwyczaj poszukuje pracowników oraz rangi stanowiska, proces rekrutacji może składać się tylko z jednej rozmowy rekrutacyjnej lub też być wieloetapowy. W małej lub średniej firmie istnieje większe prawdopodobieństwo, że podczas spotkania rekrutacyjnego będziemy rozmawiać z bezpośrednim przełożonym lub właścicielem firmy, a ten etap procesu rekrutacji ograniczy się do jednej dłuższej rozmowy i ewentualnie kolejnej, krótszej, w której dokładnie omówione zostaną warunki finansowe. W firmach większych, szczególnie w polskich oddziałach międzynarodowych korporacji można się spodziewać wydłużonego w czasie, wieloetapowego sposobu rekrutacji nowych pracowników. Bardzo często pierwsze spotkanie nie odbywa się w siedzibie firmy, lecz w działającej na jej zlecenie agencji doradztwa personalnego i dopiero, jeśli przejdziemy ten pierwszy etap, spotkamy się na kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej w firmie. I nawet to może nie oznaczać końca rekrutacji, gdyż pracodawca może zażyczyć sobie, abyśmy poddali się dodatkowej ocenie, np. w formie jakiegoś testu psychologicznego lub assessment centre.

Jeśli pierwsza rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez pracowników agencji doradztwa personalnego, jej podstawowym celem zazwyczaj będzie drobiazgowa weryfikacja faktów z opisanego w CV doświadczenia zawodowego, a także ocena naszej motywacji do pracy i celów zawodowych. Dodatkowo, jeśli w ofercie pracy wyszczególniono znajomość określonego języka obcego, możemy się spodziewać co najmniej kilku pytań zadanych w tym języku. Niekiedy weryfikacja deklarowanego przez kandydatów do pracy poziomu znajomości języka obcego następuje podczas rozmowy telefonicznej, której oficjalnym powodem może być uzgodnienie terminu właściwej rozmowy kwalifikacyjnej. Dopiero następnym etapem będzie rozmowa z przedstawicielem pracodawcy – bezpośrednim przełożonym albo z dyrektorem firmy lub jej działu, którym także zazwyczaj towarzyszy pracownik z działu personalnego. Oczywiście to zawsze pracodawca ustala sposób, w jaki poszukuje i wybiera pracowników, dlatego też szukając zatrudnienia najlepiej być przygotowanym na wiele różnych scenariuszy procesu rekrutacji i stawianych nam w ich ramach wymagań.

Podstawowym celem spotkania rekrutacyjnego jest weryfikacja informacji zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym. Warto więc uprzednio przemyśleć, o co rekruter może pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej i przygotować się do udzielenia odpowiedzi na różne, często trudne pytania. Przed rozmową kwalifikacyjną niezbędnym wydaje się gruntowne przeanalizowanie wysłanego do danej firmy CV – nasze odpowiedzi podczas rozmowy po prostu nie mogą zawierać nieścisłości względem życiorysu. Ponadto, szczególnie w przypadku rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez rekruterów wewnętrznych, ważne jest dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o firmie, jej najważniejszych produktach/ usługach i rynkach, na których działa.

Najczęściej spotkania rekrutacyjne prowadzone są według następującego schematu: pytania o przeszłość (doświadczenia zawodowe, poprzedni pracodawcy, wykształcenie i kwalifikacje), poziom znajomości wymaganego języka obcego, a następnie omawiane są nasze plany zawodowe oraz zainteresowanie pracą na danym stanowisku.

Rekruterzy, zazwyczaj z CV i listem motywacyjnym przed sobą, pytają kandydata do pracy o szczegóły z jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, chcąc się upewnić, że podane w życiorysie informacje są prawdziwe. Następnie rekruterzy starają się zorientować, czy kandydat postrzega dane stanowisko pracy jako docelowe (a przynajmniej takie, na którym będzie chciał przepracować co najmniej kilka lat), czy też szuka jakiejkolwiek pracy „na przeczekanie”, dopóki nie znajdzie lepszej oferty. Sprawdzane są także wyobrażenia kandydata na temat charakteru określonej pracy (jeśli jej wcześniej nie wykonywał lub robił to bardzo krótko) oraz znajomość konkretnych wymagań stawianych pracownikom na określonym stanowisku. Podczas tej części rozmowy rekruterzy często sprawdzają, co kandydaci do pracy wiedzą o przedsiębiorstwie, do którego aplikują. Jest to pośrednia metoda oceny motywacji potencjalnego pracownika – jeśli nie zadał sobie trudu, by dowiedzieć się czegoś o firmie, oznacza to najpewniej, że w rzeczywistości chyba nie jest to dla niego atrakcyjna, docelowa oferta zatrudnienia.

Należy także uważać z odpowiedziami na pytania o wizję własnej przyszłości zawodowej. Warto wtedy przedstawiać taką ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, która wydaje się zgodna z tym, na co w przyszłości może liczyć dobry pracownik na danym stanowisku. Nie przesadzajmy z aspiracjami, tym bardziej jeśli rozmawiamy z potencjalnym bezpośrednim przełożonym – nie może się poczuć przez nas zagrożony, gdyż wtedy, nawet jeśli będziemy najlepsi spośród innych kandydatów, najpewniej negatywnie zaopiniuje naszą kandydaturę. Pamiętajmy także o wskazywaniu na te cechy osobiste, które korespondują z opisem stanowiska pracy zawartym w ogłoszeniu – przykładowo nie mówmy, że jesteśmy zdecydowanymi indywidualistami lubiącymi pracę w samotności i spokoju, kiedy w ogłoszeniu podkreślano, że dane stanowisko wymaga umiejętności pracy w zespole.

Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

Wiedza na temat firmy i branży, w której działa przedsiębiorstwo sprawia, że kandydat do pracy lepiej radzi sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej – sprawniej udziela odpowiedzi na zadawane mu pytania oraz celniej zadaje własne.

Jednym z elementów oceny kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej jest właśnie znajomość przedsiębiorstwa, np. oferowanych przez nie produktów lub usług, kampanii marketingowych, inwestycji itp. Jeszcze lepiej, jeśli będziemy w stanie wykazać się sporą wiedzą o branży, w której działa dana firma. Jeśli odrobimy to zadanie domowe przed rozmową kwalifikacyjną, będziemy w stanie sprawniej odpowiadać na niektóre zadawane nam pytania, lepiej również rozpoznamy sytuację, kiedy rekruter „ściemnia” roztaczając wizję świetlanej kariery na w rzeczywistości mało atrakcyjnym stanowisku, jak i będziemy w stanie celniej zadawać własne pytania, o co osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne bardzo często proszą pod koniec spotkania.

Naturalnie gruntowna wiedza o firmie i rynku, na którym funkcjonuje staje się tym ważniejszym elementem oceny kandydata do pracy, im o wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowisko się stara. Inny poziom wiedzy o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu rynkowym wymagany będzie od regionalnego szefa sprzedaży, a inny od jednego ze sprzedawców w dużej sieci sklepów. Należy również wziąć pod uwagę, że wyczulenia na inny rodzaj informacji oczekuje się np. od specjalisty w dziale finansowym, a inny od specjalisty ds. logistyki. Przed rozmową kwalifikacyjną postarajmy się dowiedzieć jak najwięcej o firmie i jej branży tego, o czym przypuszczamy, że powinien wiedzieć pracownik na tym stanowisku, o które się staramy. Czas poświęcony na zbieranie tego typu informacji nie będzie stracony, nawet jeśli określonej posady nie otrzymamy – wiedza o określonej branży i firmie najprawdopodobniej przyda się w przyszłości na zbliżonym stanowisku pracy.

Warto sprawdzać wielkość przedsiębiorstwa, kiedy zostało założone, ilu zatrudnia pracowników, ile ma oddziałów, do kogo firma należy, czy jest to przedsiębiorstwo polskie, czy też oddział międzynarodowej korporacji. Warto też sprawdzić, czy firma na przestrzeni ostatnich lat rozwija się i czy jej dochody wzrastają. A może przedsiębiorstwo w ostatnim czasie dokonało znaczących inwestycji np. poprzez budowę nowej linii montażowej lub wykupienie innej firmy?

Pierwszym źródłem informacji o pracodawcy najpewniej będzie strona internetowa firmy, jeśli przedsiębiorstwo ją prowadzi. Jakkolwiek strona firmowa raczej nie będzie obiektywna, gdyż z założenia ma tworzyć korzystny wizerunek firmy, to i tak dowiemy się z niej, jakie są obszary działania, najważniejsze produkty i usługi oraz rynki, na których dana firma je sprzedaje. Często na stronach firmowych znajdują się sprawozdania finansowe, nazwiska kluczowych pracowników, schemat struktury organizacyjnej, poziom zatrudnienia, rok założenia firmy, lista jej najważniejszych klientów, a także niedawno zrealizowane lub planowane inwestycje, bądź kierunki dalszego rozwoju. Te informacje z pewnością pomogą nam przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, tym bardziej, jeśli będzie ją prowadzić zewnętrzny rekruter z wynajętej przez firmę agencji, który bardzo często o tej firmie będzie wiedział tylko tyle, ile sam wyczytał przeglądając jej stronę firmową.

Comments are closed.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]